Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp ngành CNTT

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 các lớp L11(đợt 1)
20/06/2012
Thông báo: Thời khóa biểu các lớp học lại, lớp riêng hè năm học 2011-2012 (Thêm môn học – Cập nhật 20/06/2012) (26/6/2012 )
26/06/2012
Show all
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp ngành CNTT
Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm học phần của các lớp ngành Công nghệ thông tin cụ thể như sau:- Bảng điểm các lớp ngành CNTT khóa 2010, cập nhật ngày 02/07/2012,
————————– Bảng điểm các lớp ngành CNTT khóa 2009, cập nhật ngày 02/07/2012,
————————– Bảng điểm các lớp ngành CNTT khóa 2008, cập nhật ngày 13/06/2012,
————————-

Ghi chú: Điểm sẽ được cập nhật thường xuyên, mọi thắc mắc về điểm thi đề nghị sinh viên liên hệ về Trung tâm KT & ĐBCLGD phòng 110 nhà A1 HVCNBCVT, số điện thoại: 0433501828 vào giờ hành chính.

Trân trọng ./.

4/6/2012