08/12/2015

Kế hoạch: Tổ chức thi Tiếng Anh đầu khóa đối với sinh viên đầu khóa 2015

KẾ HOẠCH Tổ chức thi Tiếng Anh đầu khóa đối với sinh viên đầu khóa 2015 Kính gửi: Ban cán sự các lớp sinh viên […]
05/12/2015

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học

THÔNG BÁO V/v: Thay đổi  phòng học Kính gửi:                 Các lớp sinh viên Căn cứ kế hoạch thi lần 1 học kỳ 1 năm […]
03/12/2015

Thông báo :V/v Thu học phí đợt cuối học kì 1 năm học 2015-2016

Học viện thông báo: Kế hoạch thu học phí đợt cuối học kỳ 1 năm học 2015-2016, đề nghị các sinh viên chưa nộp học […]
01/12/2015

Thông báo: Lịch thi tốt nghiệp tháng 12/2015 tại cơ sở Hà Đông

LỊCH THI TỐT NGHIỆP Hệ: Đại học CQ khóa 2011-2015, ĐH Từ xa khóa 2011-2016, Hệ và các hình thức đào tạo thi lại tốt […]
01/12/2015

Thông báo: V/v Cấp trả thẻ sinh viên đợt tháng 12/2015

Phòng Giáo vụ thông báo: Cấp trả thẻ sinh viên cho các sinh viên khóa 2012, 2013, 2014 bị mất thẻ sinh viên đợt tháng […]
13/11/2015

Kế hoạch triển khai tập huấn, tổ chức đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2015-2016

Ngày 23/11/2015: Công văn Số: 97/CV-GV V/v: Đăng ký môn học kỳ II năm học 2015-2016 Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; […]
07/11/2015

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học các lớp Giải tích 1 khóa 2015

Phòng Giáo vụ thông báo:          Điều chỉnh phòng học các lớp giải tích 1 khóa 2015, cụ thể như sau: Download file kèm, đề […]
05/11/2015

Thông báo: V/v điều chỉnh phòng học tháng 11/2015

THÔNG BÁO V/v: Thay đổi  phòng học Học viện thông báo thay đổi địa điểm học tập của các lớp vào ngày thứ 7, CN […]
28/10/2015

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp D12DT; D13CN; D13PT

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo Kính gửi:  Sinh viên các lớp D12DT; D13CN; D13PT Căn cứ chương trình đào tạo và […]
26/10/2015

Thông báo: V/v Trả thẻ BHYT cho sinh viên khóa 2015

THÔNG BÁO V/v: Trả thẻ BHYT cho sinh viên Kính gửi:  Ban cán sự các lớp sinh viên khóa 2015   Phòng Chính trị và […]