Thông báo về thời gian thi tuyển trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018

vnpt_ptit
VNPT lần đầu tổ chức hội thi an toàn thông tin dành cho sinh viên cả nước
11/04/2018
logo120
Thông báo về thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018
16/04/2018

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 23/TB-HV ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018,

 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo:

  • Thời gian thi tuyển sinh: ngày 11, 12 và 13/05/2018 (Lịch thi chi tiết kèm theo)
  • Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018 đến hết ngày 27/04/2018.

Địa chỉ liên hệ:

Tại Phía Bắc:

Văn phòng Giao dịch một cửa (Bộ phận Tuyển sinh)

Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04.33528122;    Fax: 04.33829236.

Email:  tuyensinh@ptit.edu.vn

Website:  http://tuyensinh.ptit.edu.vn

Toàn văn thông báo

Lịch thi tuyển sinh