Thông báo về thời gian thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018

logo120
Thông báo về thời gian thi tuyển trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018
13/04/2018
1
Quyết đinh miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2018
03/05/2018
Show all
logo120

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/05/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 23/TB-HV ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Học viện công nghệ bưu chính viễn thông về việc tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông thông báo:

Thời gian thi tuyển sinh: ngày 11,12 & 13/05/2018(Lịch chi tiết kèm theo)

Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2018 đến hết ngày 27/04/2018

Địa chỉ liên hê:

Tại phái bắc:

  • Văn phòng giao dịch 1một cửa( Bộ phận Tuyển sinh)
  • Km 10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân Hà Nội
  • Điện thoại: 04.33528122; Fax: 04.33829236;
  • Email: tuyensinh@ptit.edu.vn
  • Website: http://portal.ptit.edu.vn/tuyensinh

Chi tiết xem file đính kèm