Thông báo kết quả chấm phúc thảo bài thi tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016

nhaphoc2015
Thông báo kế hoạch nhập học trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016
30/05/2016
1
Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016
30/05/2016
Show all
2
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC THẢO BÀI THI TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2016
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo kết quả chấm phúc thảo bài thi tuyển trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2016 như sau: