Thông báo danh sách phòng thi và sơ đồ bố trí phòng thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2017

1
Quyết định phê duyệt Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2017
21/10/2017
1
Thông báo Công bố kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2017
06/11/2017
Show all
1

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo danh sách phòng thi và sơ đồ bố trí phòng thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2017. Danh sách sơ đồ  chi tiết theo file đính kèm:

+ Danh sách phòng thi

+Sơ đồ bố trí phòng thi