Quyết định Miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2019

Quyết định công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2019
20/05/2019
Danh sách Dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2019
20/05/2019
Show all

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông quyết định cho phép 14 thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ – Đợt 1 năm 2019

Chi tiết quyết định mien-tieng-anh_0001