19/09/2019

Thông báo Điều chỉnh thời gian thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế

Căn cứ biên bản ghi nhớ giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam trong việc phối hợp đào tạo, khảo […]
10/08/2019

Thông báo Kế hoạch thi Chứng chỉ TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 9/2019)

Căn cứ biên bản ghi nhớ giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam trong việc phối hợp đào tạo, khảo […]
29/03/2019

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Năm 2019, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tuyển sinh 3.450 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy. 1. Đối tượng tuyển sinh: Các thí sinh trên phạm […]
13/03/2019
1

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2019

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ […]
15/01/2019
1

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Quyết định công nhận nghiên cứu sinh năm 2018 trong file đính kèm. File Quyết định công nhận […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2018. Danh sách chi tiết theo thông báo số 1020/TB-HV ngày 27 […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 04 năm 2017. Danh sách chi tiết theo thông báo số 771/TB-HV ngày 16 […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 06/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 06 năm 2018. Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Thông báo số […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 05 năm 2018. Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Danh sách chi […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 04 năm 2018. Danh sách chi tiết theo file đính kèm Thông báo số […]