15/01/2019
1

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Quyết định công nhận nghiên cứu sinh năm 2018 trong file đính kèm. File Quyết định công nhận […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2018. Danh sách chi tiết theo thông báo số 1020/TB-HV ngày 27 […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 04 năm 2017. Danh sách chi tiết theo thông báo số 771/TB-HV ngày 16 […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 06/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 06 năm 2018. Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Thông báo số […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 05/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 05 năm 2018. Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Danh sách chi […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 04 năm 2018. Danh sách chi tiết theo file đính kèm Thông báo số […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 03/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 03 năm 2018. Danh sách chi tiết theo file đính kèm: Thông báo số […]
06/01/2019

KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 01/2018 và danh sách kèm theo Thông báo số 33 TB/HV ngày 19/01/2018  
03/01/2019
1

Thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 của Học viện trong file đính kèm Điểm trung […]
03/01/2019
1

Thông báo Kết quả đánh giá phân loại hồ sơ và định hướng NC của UV dự tuyển NCS năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Kết quả đánh giá phân loại hồ sơ và định hướng nghiên cứu của ứng viên dự tuyển nghiên cứu […]