16/07/2018
logo120

Thông báo Về việc Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2018

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 và các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 […]
13/07/2018

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến (Dành cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXt bằng phương thức […]
13/07/2018

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (Dành cho thí sinh  và điểm tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng […]
12/07/2018

Thông báo danh sách bổ sung thí sinh được chấp nhận xét tuyển thẳng tạm thời vào đại học hệ chính quy năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông quyết định bổ sung danh sách thí sinh được chấp nhận xét tuyển thẳng tạm thời vào đại học hệ chính quy năm […]
12/07/2018
1

Quyết định công nhận học viên Cao học Đợt 1 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công […]
31/05/2018
1

Thông báo tuyển sinh Trình độ Tiến sĩ năm 2018

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ […]
31/05/2018
1

Quyết định phê duyệt Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 1 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018 Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền […]