21/11/2019

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 11 NĂM 2019

Mục 000 (Tin học – Thông tin)     004.21 Nguyễn, Văn Xuyến. Nghiên cứu phương pháp lọc cộng tác theo ngữ cảnh : Luận văn ThS. […]
22/10/2019

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10 NĂM 2019

000 TIN HỌC – TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  004.21 Nguyễn, Thị Nguyệt. Nghiên cứu áp dụng khung quản trị kiến trúc hướng dịch vụ […]
14/10/2019

Thông báo về việc dùng thử 03 CSDL EBSCO và phần mềm tìm kiếm tập trung EDS

Nhằm tăng cường nguồn lực thông tin phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh […]
20/09/2019

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 9 NĂM 2019

         000 TIN HỌC – TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  004.21 Nguyễn, Thị Nguyệt. Nghiên cứu áp dụng khung quản trị kiến trúc […]
18/09/2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MƯỢN TÀI LIỆU IN VÀ HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU SỐ TRÊN PHẦN MỀM THƯ VIỆN CHO SINH VIÊN KHÓA D19 NĂM HỌC 2019-2020

Hiện Thư viện đã hoàn tất việc nhập dữ liệu của khoá D19 vào phần mềm Libol 6.0 và phần mềm mã nguồn mở Dspace […]
21/08/2019

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 NĂM 2019

000 TIN HỌC – TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 006.3/12 Angel, Gary, author. Measuring the digital world : using digital analytics to drive better digital […]
12/08/2019

THÔNG BÁO THU HỒI TÀI LIỆU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

Từ ngày 12/8 – 16/8/2019, Trung tâm Thông tin Thư viện sẽ tổ chức thu hồi toàn bộ giáo trình, sách tham khảo đã mượn […]
02/08/2019

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 VÀ THÁNG 7 NĂM 2019

000 TIN HỌC – TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 004.1675 Wentk, Richard, author.. Raspberry Pi for kids for dummies / by Richard Wentk. Kí hiệu […]
21/06/2019

GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ECB – ĐẠI HỌC FH JOANNEUM, ÁO

Thư viện Tạp chí điện tử ECB được thành lập năm 1997 là một phần dự án của Thư viện Đại học Regensburg, hợp tác […]
20/06/2019

Electronic Journals Library FH JOANNEUM University of Applied Sciences, Library

Agriculture, Forestry etc.(3598) Biology (5612) Chemistry and Pharmacology (2860) Classical studies (496) Computer Science (3713) Economics (15082) Education (3361) Electrical Engineering, Measurement and Control Technology […]