21/08/2019

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8 NĂM 2019

000 TIN HỌC – TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 006.3/12 Angel, Gary, author. Measuring the digital world : using digital analytics to drive better digital […]
12/08/2019

THÔNG BÁO THU HỒI TÀI LIỆU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

Từ ngày 12/8 – 16/8/2019, Trung tâm Thông tin Thư viện sẽ tổ chức thu hồi toàn bộ giáo trình, sách tham khảo đã mượn […]
02/08/2019

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 6 VÀ THÁNG 7 NĂM 2019

000 TIN HỌC – TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 004.1675 Wentk, Richard, author.. Raspberry Pi for kids for dummies / by Richard Wentk. Kí hiệu […]
21/06/2019

GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ECB – ĐẠI HỌC FH JOANNEUM, ÁO

Thư viện Tạp chí điện tử ECB được thành lập năm 1997 là một phần dự án của Thư viện Đại học Regensburg, hợp tác […]
20/06/2019

Electronic Journals Library FH JOANNEUM University of Applied Sciences, Library

Agriculture, Forestry etc.(3598) Biology (5612) Chemistry and Pharmacology (2860) Classical studies (496) Computer Science (3713) Economics (15082) Education (3361) Electrical Engineering, Measurement and Control Technology […]
05/06/2019

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 5 NĂM 2019

000 TIN HỌC – TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  004.1675 Wentk, Richard, author.. Raspberry Pi for kids for dummies / by Richard Wentk. Kí hiệu […]
25/04/2019

THƯ MỤC LUẬN VĂN ĐỢT 2 THÁNG 4 NĂM 2016

004 XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ TIN HỌC 004.6 Trần, Ngọc Hưng. Nghiên cứu phương pháp học bán giám sát cho hệ tư vấn lai […]
25/04/2019

THƯ MỤC LUẬN VĂN ĐỢT 1 THÁNG 4 NĂM 2016

  THƯ MỤC LUẬN VĂN ĐỢT 1 NĂM 2016  004 XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ TIN HỌC  004.6 Phạm, Tuấn Anh. Định tuyến động QoS […]
18/04/2019

NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2019 – SÁCH VÀ TUỔI TRẺ PTIT

Chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4; trên cơ sở kế hoạch hoạt động thường niên của […]
21/03/2019

THÔNG BÁO LUẬN VĂN MỚI ĐỢT 2 THÁNG 3 NĂM 2019

Mục 570 (Khoa học về sự sống; sinh học) 573.1 Hoàng, Trường Giang. Xây dựng hệ chuyên gia hỗ trợ chẩn đoán và điều trị […]