Kết quả thi tiếng Anh Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Kết quả thi tiếng Anh các lớp học lại (lớp riêng) năm học 2017-2018
23/01/2018
Danh sách thi lần 2 học kỳ 1, các lớp học lại riêng, TTTN năm 2017 – 2018
20/03/2018
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018, chi tiết xem File đính kèm, mọi thắc mắc về kết quả thi đề nghị sinh viên liên hệ với Trung tâm Khảo thí. Địa chỉ tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT – Hà Nội, điện thoại liên hệ: 02433 501 828.

Bảng điểm tiếng Anh A22 HK1, (E17) – năm học 2017-2018

Bảng điểm tiếng Anh A21 HK1, (E17) – năm học 2017-2018

Bảng điểm tiếng Anh B2.1 HK1, năm học 2017-2018

Bảng điểm tiếng Anh A2.2 HK1, năm học 2017-2018 (Updated 8/2/18)

Bảng điểm tiếng Anh A1.2 HK1, năm học 2017-2018

Bảng điểm tiếng Anh A6 HK1, năm học 2017-2018