Kết quả thi tiếng Anh các lớp học lại (lớp riêng) năm học 2017-2018

Bảng điểm các học phần thi thay thế tốt nghiệp đợt 1, đợt 2 năm 2017 – 2018
23/01/2018
Kết quả thi tiếng Anh Học kỳ 1 năm học 2017-2018
05/03/2018
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018, chi tiết xem File đính kèm, mọi thắc mắc về kết quả thi đề nghị sinh viên liên hệ với Trung tâm Khảo thí. Địa chỉ tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT – Hà Nội, điện thoại liên hệ: 02433 501 828.

Bảng điểm tiếng Anh 4 lớp học lại HK1, năm học 2017-2018

Bảng điểm tiếng Anh 3 lớp học lại HK1, năm học 2017-2018

Bảng điểm tiếng Anh 5 lớp học lại HK1, năm học 2017-2018 (Updated 29/01/2018)

Bảng điểm tiếng Anh 6 lớp học lại HK1, năm học 2017-2018