Kết quả thi tiếng Anh các lớp học lại (lớp riêng) năm học 2017-2018

Bảng điểm học phần các lớp Cao học khóa 2016 đợt 2 (Học kỳ 4)
11/01/2018
Danh sách dự thi tiếng Anh Học kỳ 1 năm học 2017-2018
16/01/2018
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018, chi tiết xem File đính kèm, mọi thắc mắc về kết quả thi đề nghị sinh viên liên hệ với Trung tâm Khảo thí. Địa chỉ tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT – Hà Nội, điện thoại liên hệ: 02433 501 828.

Bảng điểm tiếng Anh 4 lớp học lại HK1, năm học 2017-2018