Kết quả thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017

Điểm thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2017 hệ CĐN, ĐHCQ, VLVH, ĐHTX
28/12/2017
Bảng điểm học phần các lớp Cao học khóa 2016 đợt 2 (Học kỳ 4)
11/01/2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017, chi tiết xem File đính kèm, mọi thắc mắc về kết quả thi đề nghị sinh viên liên hệ với Trung tâm Khảo thí. Địa chỉ tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT – Hà Nội, điện thoại liên hệ: 02433 501 828.

Bảng điểm tiếng Anh phân loại đầu khóa 2017

Chú ý: Sinh viên được coi là Đạt khi thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Không có kỹ năng nào dưới 30 điểm (theo thang điểm 100).
  • Tổng điểm ≥ 4.0 điểm (theo thang điểm 10).