Kết quả thi các học phần tiếng Anh HK2 (năm học 2016 – 2017)

Bảng điểm thi các học phần thay thế TN hệ CĐ khóa 2014, ĐH khóa 2012 (Học lại)
27/07/2017
Danh sách dự thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016 – 2017 (Dự kiến)
04/08/2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo: Kết quả thi lần 1 học phần tiếng Anh A1.1, A2.1, B1.1, B1.2, TA5 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017. Chi tiết xem File đính kèm. Mọi thắc mắc về kết quả thi, đề nghị liên hệ tại Trung tâm Khảo thí , tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT.

Bảng điểm lần 1 học phần tiếng Anh A1.1 (HK2, 2016-2017)

Bảng điểm lần 1 học phần tiếng Anh A2.1 (HK2, 2016-2017)

Bảng điểm lần 1 học phần tiếng Anh B1.1 (HK2, 2016-2017)

Bảng điểm lần 1 học phần tiếng Anh B1.2 (HK2, 2016-2017)

Bảng điểm lần 1 học phần tiếng Anh B2.2 (HK2, 2016-2017)

Bảng điểm lần 1 học phần tiếng Anh 5 (HK2, 2016-2017)