Bảng điểm thi lần 1 HK 1, lần 1 các lớp HL (lớp riêng) năm học 2017 – 2018

Bảng điểm các học phần thi thay thế tốt nghiệp đợt 1, đợt 2 năm 2017 – 2018
18/01/2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 1, lần 1 các lớp học lại ( lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, các lớp hệ Cao đẳng nghề khóa 2015, 2016. chi tiết xem File đính kèm, bảng điểm sẽ tiếp tục được cập nhật. Để xem các hoc phần nào đã có điểm, và hạn phúc khảo bài thi, sinh viên có thể theo dõi  Tại đây trước khi tải về toàn bộ File bảng điểm.

Trân trọng thông báo!

ĐIỂM THI LẦN 1 HỌC KỲ 1

Bảng điểm các HP ngành CNTT , cập nhật ngày 19/01/2018

Bảng điểm các HP Khoa Cơ bản giảng dạy, cập nhật ngày 05/01/2018

Bảng điểm các HP ngành Viễn thông, cập nhật ngày 18/01/2018

Bảng điểm các HP ngành Kế toán, cập nhật ngày 17/01/2018

Bảng điểm các HP ngành KTĐT, cập  nhật ngày 19/01/2018

Bảng điểm các HP ngành Đa phương tiện, cập nhật ngày 16/01/2018

Bảng điểm các HP ngành QTKD, cập nhật ngày 16/01/2018

 

 

ĐIỂM THI LẦN 1 CÁC LỚP HỌC LẠI

Ngành CNTT, cập nhật ngày 18/1/2018

 

ĐIỂM THI HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

Bảng điểm khóa 2015, 2016 hệ CĐN, cập nhật 15/01/2018