Điểm bảo vệ KLTN tháng 7 năm 2017

Bảng điểm học phần, điểm chấm phúc khảo thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
21/08/2017
Bảng điểm học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
12/09/2017
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2013 – 2017,  ngành Marketing. Kế toán. Khóa 2013 – 2017, Liên thông Cao đẳng Đại học khóa 2015 – 2017 ngành Quản trị kinh doanh. Chi tiết xem File đính kèm. Mọi thắc mắc về điểm, thông tin cá nhân: Họ và tên, Mã sinh viên, Lớp… Đề nghị sinh viên liên hệ với trung tâm Khảo thí, địa chỉ tầng G nhà A2 – Học viện CN BCVT Hà Nội. Điện thoại: 0433 501 828.

Trân trọng!

Điểm bảo vệ KLTN, ngành Marketing, cập nhật ngày 21/07/2017.

Điểm bảo vệ KLTN, ngành Quản trị kinh doanh, cập nhật ngày 21/07/2017.

Điểm bảo vệ KLTN, ngành Kế toán, cập nhật ngày 27/07/2017.

Điểm bảo vệ KLTN lớp D13TXQT , cập nhật ngày 21/08/2017.