Bảng điểm thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2016 – 2017

Danh sách dự thi tiếng Anh lớp học lại, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Đợt bổ sung)
26/12/2017
Điểm thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2017 hệ CĐN, ĐHCQ, VLVH, ĐHTX
28/12/2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016 – 2017. Chi tiết xem File đính kèm. Điểm thi sẽ tiếp tục được cập nhật, sinh viên chú ý theo dõi. Mọi thắc mắc về điểm, đề nghị sinh viên liên hệ với Trung tâm địa chỉ tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT – Hà Nội.

Điện thoại: 02433 501 828

Trân trọng!

Bảng điểm thi lần 2 HK phụ năm học 16 – 17, cập nhật 12/12/2017

Bảng điểm thi lần 2 HK phụ các học phần tiếng Anh, cập nhật 4/12/2017