Bảng điểm học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Điểm bảo vệ KLTN tháng 7 năm 2017
21/08/2017
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016-2017
14/09/2017

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017. Chi tiết xem File đính kèm. Bảng điểm sẽ tiếp tục được cập nhật, sinh viên chú ý theo dõi. Mọi thắc mắc đề nghị sinh viên liên hệ với Trung tâm địa chỉ: tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT – Km10 – Hà Đông – Hà Nội. Số điện thoại: 0433 501 828.

Trân trọng!

Bảng điểm thi lần 2 ngành CNTT, cập nhật ngày 11/9/2017

Bảng điểm thi lần 2 ngành KTĐT, cập nhật ngày 6/9/2017

Bảng điểm thi lần 2 ngành Cơ bản, cập nhật ngày 29/8/2017

Bảng điểm thi lần 2 ngành Kế toán, cập nhật ngày 12/9/2017

Bảng điểm thi lần 2 ngành QTKD, cập nhật ngày 1/9/2017

Bảng điểm lần 2 ngành Viễn thông, cập nhật ngày 5/9/2017