Danh sách thi lần 2 học kỳ 1, các lớp học lại riêng, TTTN năm 2017 – 2018

Kết quả thi tiếng Anh Học kỳ 1 năm học 2017-2018
05/03/2018
Bảng điểm thi lần 1 HK 2 năm học 17 – 18 (các lớp C15)
21/03/2018
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi lần 2 học kỳ 1, lần 2 các lớp học lại riêng học kỳ 1, các học phần thi TTTN đợt 1, 2, chi tiết xem File đính kèm. Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật, sinh viên chú ý theo dõi. Mọi thắc mắc về danh sách đề nghị liên hệ với Trung tâm KT, địa chỉ tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT – Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0243 501 828.

Trân trọng!

Danh sách thi lần 2, cập nhật ngày 20/03/2018