Danh sách dự thi tiếng Anh lớp học lại, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Đợt bổ sung)

Danh sách dự thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017
22/12/2017
Bảng điểm thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2016 – 2017
27/12/2017
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi tiếng Anh lớp học lại, Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Đợt bổ sung), chi tiết xem File đính kèm, mọi thắc mắc về danh sách thi đề nghị sinh viên liên hệ với Trung tâm Khảo thí. Địa chỉ tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT – Hà Nội, điện thoại liên hệ: 02433 501 828.

Trân trọng thông báo!

Danh sách dự thi tiếng Anh A4 lớp học lại, Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Đợt bổ sung)