Danh sách dự thi tiếng Anh Học kỳ 1 lần 2, năm học 2017-2018

Bảng điểm thi lần 1 HK 2 năm học 17 – 18 (các lớp C15)
21/03/2018
Bảng điểm thi lần 1 HK 1, lần 1 các lớp HL (lớp riêng) năm học 2017 – 2018
23/03/2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi tiếng Anh Học kỳ 1 lần 2, năm học 2017-2018, chi tiết xem File đính kèm, mọi thắc mắc về danh sách thi đề nghị sinh viên liên hệ với Trung tâm Khảo thí. Địa chỉ tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT – Hà Nội, điện thoại liên hệ: 02433 501 828.

Trân trọng thông báo!

Danh sách thi tiếng Anh, HK1 lần 2 (2017-2018)