Danh sách dự thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017

Thông báo về kế hoạch tổ chức kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu khóa học (Khóa 2017)
19/12/2017
Danh sách dự thi tiếng Anh lớp học lại, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Đợt bổ sung)
26/12/2017
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017, chi tiết xem File đính kèm, mọi thắc mắc về danh sách thi đề nghị sinh viên liên hệ với Trung tâm Khảo thí. Địa chỉ tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT – Hà Nội, điện thoại liên hệ: 02433 501 828.

Danh sách dự thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017

Chú ý:

  • Trung tâm Khảo thí sẽ tổ chức thi thử cho sinh viên vào 14h00-17h00 ngày 23/12/2017 tại các phòng 411, 413.
  • Sinh viên nộp lệ phí thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017 mang theo hóa đơn nộp tiềnthẻ sinh viên khi đi thi và nộp cho các thầy/ cô giám thị tại phòng thi của mình.