Danh sách dự thi (dự kiến) lần 1 các học phần tiếng Anh HK Hè (2016 – 2017)

Điểm thi TN, tháng 7 năm 2017
07/08/2017
Bảng điểm học phần, điểm chấm phúc khảo thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
21/08/2017
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi các học phần tiếng Anh lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016 – 2017, chi tiết xem File đính kèm, mọi thắc mắc về danh sách thi đề nghị sinh viên liên hệ với Trung tâm Khảo thí. Địa chỉ tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT – Hà Nội, điện thoại liên hệ: 0433 501 828.

Trân trọng thông báo!

Danh sách dự thi (dự kiến) các học phần tiếng Anh HK Hè 2017