14/08/2018

Bảng điểm học phần học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học […]
30/07/2018

Bảng điểm các học phần thi thay thế TN năm học 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các học phần thi thay thế tốt nghiệp năm học 2017 […]
24/07/2018

Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành KT, QTKD, Marketing (tháng 7_2018)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các lớp ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing khóa […]
18/07/2018

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho khóa 2014

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho khóa 2014, chi tiết xem File đính kèm, mọi […]
16/07/2018

Mẫu bảng điểm thành phần học phụ (kỳ hè) năm học 2017 – 2018

Ngành Công nghệ thông tin
05/03/2018

Kết quả thi tiếng Anh Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018, chi tiết xem File đính […]
23/01/2018

Kết quả thi tiếng Anh các lớp học lại (lớp riêng) năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018, chi tiết […]
26/12/2017

Danh sách dự thi tiếng Anh lớp học lại, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Đợt bổ sung)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi tiếng Anh lớp học lại, Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Đợt […]
22/12/2017

Danh sách dự thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017, chi tiết xem File đính […]
22/11/2017

Mẫu bảng điểm thành phần – Danh sách lớp HK 1 năm học 17 – 18

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo mẫu bảng điểm thành phần, Danh sách lớp học phần học kỳ 1 năm học 2017 – 2018. […]