27/04/2018

Mẫu bảng điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Ngành Công nghệ thông tin
05/03/2018

Kết quả thi tiếng Anh Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018, chi tiết xem File đính […]
23/01/2018

Kết quả thi tiếng Anh các lớp học lại (lớp riêng) năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018, chi tiết […]
26/12/2017

Danh sách dự thi tiếng Anh lớp học lại, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Đợt bổ sung)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi tiếng Anh lớp học lại, Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Đợt […]
22/12/2017

Danh sách dự thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017, chi tiết xem File đính […]
22/11/2017

Mẫu bảng điểm thành phần – Danh sách lớp HK 1 năm học 17 – 18

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo mẫu bảng điểm thành phần, Danh sách lớp học phần học kỳ 1 năm học 2017 – 2018. […]
06/11/2017

Bảng điểm học phần học kỳ 1 các lớp Cao học khóa 2016 (đợt 2) và 2017 (đợt 1)

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2017 – […]
25/09/2017

Kết quả thi các học phần tiếng Anh HK phụ (kỳ hè) năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo: Kết quả thi lần 1 học phần tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5, 6 học kỳ phụ […]
04/08/2017

Danh sách dự thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016 – 2017 (Dự kiến)

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo danh sách phân bổ sinh viên theo phòng thi ( Danh sách dự thi dự kiến) của […]
16/06/2017

Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần (có danh sách kèm theo)

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo thay đổi lịch thi một số học phần trong kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm […]