07/06/2018

Kế hoạch và danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ B1 (Đợt 1 – 2018)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ B1 đối với sinh […]
26/07/2016

Kế hoạch thi Học kỳ phụ (HK Hè) năm học 2015-2016

Kế hoạch thi Học kỳ phụ (HK Hè) năm học 2015-2016.  
26/07/2016
139

Kế hoạch bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp, thứ tự bảo vệ các hội đồng ngành Kế Toán

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp và thứ tự bảo vệ, ngành Kế toán khóa 2012