09/07/2018

Bảng điểm các học phần tiếng Anh tăng cường 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo bảng điểm thi các học phần tiếng Anh tăng cường Bậc 1, Bậc 2 năm học 2017 – […]
06/06/2018

Danh sách dự thi (dự kiến) lần 1 các học phần tiếng Anh HK2 (2016 – 2017)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi các học phần tiếng Anh lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018, […]
20/03/2018

Danh sách thi lần 2 học kỳ 1, các lớp học lại riêng, TTTN năm 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi lần 2 học kỳ 1, lần 2 các lớp học lại riêng học kỳ 1, […]
16/01/2018

Danh sách dự thi tiếng Anh Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi tiếng Anh Học kỳ 1 năm học 2017-2018, chi tiết xem File […]
07/12/2017

Danh sách, Lịch thi, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp tháng 12 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2017, các lớp hệ: ĐHCQ, ĐHTX, ĐH […]
04/10/2017

Danh sách dự thi môn Tiếng Anh các lớp Cao học khóa 2017 (đợt 1)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách học viên dự thi môn tiếng Anh các lớp Cao học khóa 2017 đợt 1, chi […]
11/08/2017

Danh sách dự thi (dự kiến) lần 1 các học phần tiếng Anh HK Hè (2016 – 2017)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi các học phần tiếng Anh lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016 […]
20/03/2017

Danh sách dự thi lần 2 các học phần tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, chi tiết xem File đính […]
13/03/2017

Danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, chi tiết xem File đính […]