04/10/2017

Danh sách dự thi môn Tiếng Anh các lớp Cao học khóa 2017 (đợt 1)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách học viên dự thi môn tiếng Anh các lớp Cao học khóa 2017 đợt 1, chi […]
18/09/2017

Danh sách dự thi tiếng Anh lớp kỹ sư chất lượng cao khóa 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi tiếng Anh lớp kỹ sư chất lượng cao khóa 2017, chi tiết […]
18/08/2017

Danh sách dự thi (dự kiến) các học phần tiếng Anh tăng cường 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi các học phần tiếng Anh tang cường Bậc 1, Bậc 2 năm học 2016 – […]
11/08/2017

Danh sách dự thi (dự kiến) lần 1 các học phần tiếng Anh HK Hè (2016 – 2017)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi các học phần tiếng Anh lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016 […]
30/06/2017

Danh sách dự thi (dự kiến) lần 1 các học phần tiếng Anh HK2 (2016 – 2017)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi các học phần tiếng Anh lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017, […]
20/03/2017

Danh sách dự thi lần 2 các học phần tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, chi tiết xem File đính […]
13/03/2017

Danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, chi tiết xem File đính […]