Bảng điểm thi lần 2 HK1 hệ CQ, lần 1 HK 1 hệ CĐN khóa 2017

Bảng điểm thi lần 1 HK 1, lần 1 các lớp HL (lớp riêng) năm học 2017 – 2018
23/03/2018
Điểm thi tốt nghiệp tháng 4 năm 2018
08/05/2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 các lớp hệ CĐ, ĐH khóa 2014;2015;2016;2017, học lại kỳ 1 và các thi lần 2 học phần thay thế tốt nghiệp đợt 1,2 khóa 2013. Chi tiết xem File đính kèm. Bảng điểm sẽ tiếp tục được cập nhật, sinh viên chú ý theo dõi. Mọi thắc mắc, đề nghị liên hệ Trung tâm KT, tầng G nhà A2 – Học viện CN BCVT – Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

Bảng điểm ngành CNTT, cập nhật 5/4/2018

Bảng điểm ngành Kế toán, cập nhật 4/4/2018

Bảng điểm ngành QTKD, cập nhật 9/4/2018

Bảng điểm ngành KTĐT, cập nhật 10/4/2018

Bảng điểm ngành VT, cập nhật 16/4/2018

Bảng điểm các HP khoa Cơ bản giảng dạy, cập nhật 18/4/2018

Bảng điểm hệ CĐN khóa 2017, cập nhật 11/4/2018

PHÚC KHẢO

Bảng điểm phúc khảo ngành CNTT