Bảng điểm học phần, điểm phúc khảo thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Kết quả thi các học phần tiếng Anh HK2 (năm học 2017 – 2018)
07/08/2018
Bảng điểm học phần học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2017 – 2018
16/08/2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018, chi tiết xem File đính kèm, bảng điểm sẽ tiếp tục được cập nhật. Để xem các hoc phần nào đã có điểm, và hạn phúc khảo bài thi, sinh viên có thể theo dõi  Tại đây  trước khi tải về toàn bộ File bảng điểm.

Trân trọng thông báo!

Ngành CNTT, cập nhật ngày 8/8/2018

Ngành KTĐT, cập nhật ngày 02/8/2018

Ngành Kế toán, cập nhật ngày 9/8/2018

Ngành Đa phương tiện, cập nhật 25/7/2018

Ngành QTKD, cập nhật ngày 20/7/2018

Ngành Viễn thông, cập nhật ngày 02/8/2018

Các HP khoa Cơ bản giảng dạy, cập nhật ngày 6/7/2018

Ngành Marketing, cập nhật ngày 30/7/2018

Bảng điểm học phần: Giáo dục thể chất, cập nhật ngày 11/7/2018

Bảng điểm phúc khảo, cập nhật ngày 8/8/2018

Bảng điểm các học phần kỹ năng mềm, cập nhật ngày 9/8/2018