Bảng điểm thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Kế hoạch và danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ B1 (Đợt 1 – 2018)
07/06/2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018, chi tiết xem File đính kèm, bảng điểm sẽ tiếp tục được cập nhật. Để xem các hoc phần nào đã có điểm, và hạn phúc khảo bài thi, sinh viên có thể theo dõi  Tại đây  trước khi tải về toàn bộ File bảng điểm.

Trân trọng thông báo!

Ngành CNTT, cập nhật ngày 19/6/2018

Ngành KTĐT, cập nhật ngày 19/6/2018

Ngành Kế toán, cập nhật ngày 20/6/2018