Bảng điểm thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 (hệ CĐN)

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK 2 các lớp Cao học khóa 2017 đợt 1, 2
16/05/2018
Bảng điểm thi lần 1 HK 2 năm học 17 – 18 (các lớp C15)
30/05/2018
Show all

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 các lớp hệ Cao đẳng nghề khóa 2015,2016. Chi tiết xem File đính kèm.

Trân trọng thông báo!

Cao đẳng nghề khóa 2015 – 2016