Bảng điểm thi lần 1 HK 2 năm học 17 – 18 (các lớp C15)

Danh sách thi lần 2 học kỳ 1, các lớp học lại riêng, TTTN năm 2017 – 2018
20/03/2018
Danh sách dự thi tiếng Anh Học kỳ 1 lần 2, năm học 2017-2018
21/03/2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 các lớp hệ Cao đẳng khóa 2015. chi tiết xem File đính kèm, bảng điểm sẽ tiếp tục được cập nhật.

Trân trọng thông báo!

Bảng điểm các lớp C15, cập nhật ngày 21/03/2018