Bảng điểm thi lần 1 HK 2 năm học 17 – 18 (các lớp C15)

Bảng điểm thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 (hệ CĐN)
25/05/2018
Danh sách dự thi (dự kiến) lần 1 các học phần tiếng Anh HK2 (2016 – 2017)
06/06/2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 các lớp hệ Cao đẳng khóa 2015. chi tiết xem File đính kèm, bảng điểm sẽ tiếp tục được cập nhật.

Trân trọng thông báo!

Bảng điểm các lớp C15, cập nhật ngày 30/05/2018