Bảng điểm thi các học phần thay thế TN hệ CĐ khóa 2014, ĐH khóa 2012 (Học lại)

Mẫu bảng điểm thành phần học kỳ phụ năm học 2016 – 2017
26/07/2017
Kết quả thi các học phần tiếng Anh HK2 (năm học 2016 – 2017)
01/08/2017
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần, các học phần thay thế tốt nghiệp hệ Cao đẳng khóa 2014, Đại học khóa 2012 (học lại). Chi tiết xem File đính kèm. Bảng điểm sẽ tiếp tục được cập nhật, sinh viên chú ý theo dõi.

Trân trọng thông báo!

Bảng điểm các học phần ngành CNTT, cập nhật ngày 17/07/2017.

Bảng điểm các học phần ngành QTKD, cập nhật ngày 27/07/2017.

Bảng điểm các học phần ngành Viễn thông, cập nhật ngày 17/07/2017.