Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016-2017

Bảng điểm học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017
12/09/2017
Kết quả thi các học phần tiếng Anh HK phụ (kỳ hè) năm học 2016 – 2017
25/09/2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ phụ ( kỳ hè ) năm học 2016 – 2017, chi tiết xem File đính kèm. Bảng điểm sẽ tiếp tục được cập nhật theo kế hoạch, sinh viên chú ý theo dõi. Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ với trung tâm KT&ĐBCLGD địa chỉ tầng G nhà A2, Học viện CNBCVT Hà Nội. Điện thoại: 02433 501 828.

Trân trọng!

Bảng điểm các học phần ngành CNTT, cập nhật ngày 14/9/2017

Bảng điểm các học phần ngành Viễn thông, cập nhật 12/9/2017

Bảng điểm các học phần ngành Kỹ thuật điện tử, cập nhật 8/9/2017

Bảng điểm các học phàn ngành QTKD, cập nhật 1/9/2017

Bảng điểm các học phần ngành Multimedia, cập nhật 1/9/2017

Bảng điểm các học phần ngành Cơ bản, cập nhật 29/8/2017

Bảng điểm các học phần ngành Kế toán, cập nhật 31/8/2017

Bảng điểm các học phần ngành Marketing, cập nhật 31/8/2017

Bảng điểm hệ Cao đẳng nghề, cập nhật ngày 16/8/2017