Bảng điểm học phần thi lần 1 HK 2 các lớp Cao học khóa 2017 đợt 1, 2

Điểm thi tốt nghiệp tháng 4 năm 2018
08/05/2018
Bảng điểm thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 (hệ CĐN)
25/05/2018
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 HK 2, lần 1 HK 1 năm học 2017 – 2018 các lớp Cao học khóa 2017 đợt 1 và đợt 2. chi tiết xem File đính kèm, bảng điểm sẽ tiếp tục được cập nhật.

Trân trọng thông báo!

Bảng điểm M17 đợt 1 cập nhật ngày 21/03/2018

Bảng điểm M17 đợt 2 cập nhật ngày 9/4/2018

M17CQIS01 – B, cập nhật 16/5/2018