Bảng điểm các học phần thi thay thế TN năm học 2017 – 2018

Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành KT, QTKD, Marketing (tháng 7_2018)
24/07/2018
Kết quả thi các học phần tiếng Anh HK2 (năm học 2017 – 2018)
07/08/2018
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các học phần thi thay thế tốt nghiệp năm học 2017 – 2018 (Ngày thi từ 19/6/2018 đến 01/7/2018) chi tiết xem File đính kèm. Mọi thắc mắc đề nghị sinh viên liên hệ TT KT & ĐBCLGD tầng G nhà A2 Học viện CNBCVT – HN. Điện thoại: 0243 501 828

Trân trọng!

Bảng điểm ngành CNTT, cập nhật ngày 11/7/2018

Bảng điểm ngành Kế toán, cập nhật ngày 12/7/2018

Bảng điểm ngành QTKD, cập nhật ngày 18/7/2018

Bảng điểm ngành Marketing, cập nhật ngày 19/7/2018

Bảng điểm ngành Viễn thông, cập nhật ngày 30/7/2018