Bảng điểm các học phần thi thay thế TN năm học 2017 – 2018

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho khóa 2014
18/07/2018
Bảng điểm thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018
20/07/2018
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các học phần thi thay thế tốt nghiệp năm học 2017 – 2018 (Ngày thi từ 19/6/2018 đến 01/7/2018) chi tiết xem File đính kèm. Mọi thắc mắc đề nghị sinh viên liên hệ TT KT & ĐBCLGD tầng G nhà A2 Học viện CNBCVT – HN. Điện thoại: 0243 501 828

Trân trọng!

Bảng điểm ngành CNTT, cập nhật ngày 11/7/2018

Bảng điểm ngành Kế toán, cập nhật ngày 12/7/2018

Bảng điểm ngành QTKD, cập nhật ngày 18/7/2018

Bảng điểm ngành Marketing, cập nhật ngày 19/7/2018