18/09/2018

Kết quả thi các học phần tiếng Anh HK phụ (kỳ hè) năm học 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo: Kết quả thi lần 1 các học phần tiếng Anh học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2017– […]
17/09/2018

Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng anh khóa 2014 (Đợt 2)

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục thông báo: Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng anh của khóa 2014 (Đợt 2), […]
07/08/2018

Kết quả thi các học phần tiếng Anh HK2 (năm học 2017 – 2018)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo: Kết quả thi lần 1 học phần tiếng Anh A2.1, tiếng Anh B1.1, tiếng Anh A1.1, tiếng Anh […]
18/07/2018

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho khóa 2014

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho khóa 2014, chi tiết xem File đính kèm, mọi […]
09/07/2018

Bảng điểm các học phần tiếng Anh tăng cường 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo bảng điểm thi các học phần tiếng Anh tăng cường Bậc 1, Bậc 2 năm học 2017 – […]
06/06/2018

Danh sách dự thi (dự kiến) lần 1 các học phần tiếng Anh HK2 (2016 – 2017)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi các học phần tiếng Anh lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018, […]
21/03/2018

Danh sách dự thi tiếng Anh Học kỳ 1 lần 2, năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi tiếng Anh Học kỳ 1 lần 2, năm học 2017-2018, chi tiết […]
05/03/2018

Kết quả thi tiếng Anh Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018, chi tiết xem File đính […]
23/01/2018

Kết quả thi tiếng Anh các lớp học lại (lớp riêng) năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018, chi tiết […]
16/01/2018

Danh sách dự thi tiếng Anh Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi tiếng Anh Học kỳ 1 năm học 2017-2018, chi tiết xem File […]