16/05/2018

Danh sách dự thi (dự kiến) các học phần tiếng Anh tăng cường 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi các học phần tiếng Anh tăng cường Bậc 1, Bậc 2 năm học 2017 – […]
21/03/2018

Danh sách dự thi tiếng Anh Học kỳ 1 lần 2, năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi tiếng Anh Học kỳ 1 lần 2, năm học 2017-2018, chi tiết […]
05/03/2018

Kết quả thi tiếng Anh Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018, chi tiết xem File đính […]
23/01/2018

Kết quả thi tiếng Anh các lớp học lại (lớp riêng) năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018, chi tiết […]
16/01/2018

Danh sách dự thi tiếng Anh Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi tiếng Anh Học kỳ 1 năm học 2017-2018, chi tiết xem File […]
09/01/2018

Kết quả thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017, chi tiết xem File đính kèm, mọi thắc […]
26/12/2017

Danh sách dự thi tiếng Anh lớp học lại, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Đợt bổ sung)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi tiếng Anh lớp học lại, Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Đợt […]
22/12/2017

Danh sách dự thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017, chi tiết xem File đính […]
19/12/2017

Thông báo về kế hoạch tổ chức kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu khóa học (Khóa 2017)

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục xin thông báo về kế hoạch và lịch thi tổ chức kiểm tra phân […]
03/11/2017

Kết quả thi tiếng Anh tăng cường năm 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh tăng cường năm 2017, chi tiết xem File đính kèm, mọi thắc mắc […]