18/07/2018

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho khóa 2014

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho khóa 2014, chi tiết xem File đính kèm, mọi […]
09/07/2018

Bảng điểm các học phần tiếng Anh tăng cường 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo bảng điểm thi các học phần tiếng Anh tăng cường Bậc 1, Bậc 2 năm học 2017 – […]
06/06/2018

Danh sách dự thi (dự kiến) lần 1 các học phần tiếng Anh HK2 (2016 – 2017)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi các học phần tiếng Anh lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018, […]
21/03/2018

Danh sách dự thi tiếng Anh Học kỳ 1 lần 2, năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi tiếng Anh Học kỳ 1 lần 2, năm học 2017-2018, chi tiết […]
05/03/2018

Kết quả thi tiếng Anh Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018, chi tiết xem File đính […]
23/01/2018

Kết quả thi tiếng Anh các lớp học lại (lớp riêng) năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh LỚP HỌC LẠI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 – 2018, chi tiết […]
16/01/2018

Danh sách dự thi tiếng Anh Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi tiếng Anh Học kỳ 1 năm học 2017-2018, chi tiết xem File […]
09/01/2018

Kết quả thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017, chi tiết xem File đính kèm, mọi thắc […]
26/12/2017

Danh sách dự thi tiếng Anh lớp học lại, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Đợt bổ sung)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi tiếng Anh lớp học lại, Học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Đợt […]
22/12/2017

Danh sách dự thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách thi phân loại tiếng Anh đầu khóa 2017, chi tiết xem File đính […]