01/11/2017
OSC

SmartOSC tuyển dụng Hạt Giống Đỏ.NET

Mô tả công việc: – Được đào tạo miễn phí,, chuyên sâu về .NET trong 3 tháng (part-time hoặc full-time). – Trực tiếp học tập và làm việc trong các dự án thực tế. Quyền lợi: – Nhận học bổng bằng tiền mặt hàng tháng. – Trở thành nhân viên chính thức sau quá trình đào tạo. Yêu cầu chung: […]
01/11/2017
OSC

SmartOSC tuyển dụng Fresher (.NET, PHP)

SmartOSC tuyển dụng Fresher (.NET, PHP) Fresher.NET: – Được đào tạo miễn phí, chuyên sâu về .NET trong 2 tháng full-time. – Trực tiếp học tập và làm việc trong các dự án thực tế. Fresher PHP: – Được đào tạo miễn phí, chuyên sâu về PHP và Magento trong 2 tháng full-time. – Trực tiếp học tập và làm […]
31/10/2017
nho

Thông báo khóa đào tạo 50 QA/TESTER tại CO-WELL ASIA

CO-WELL ASIA sẽ tổ chức khóa đào tạo 50 QA/TESTER, cụ thể: Thông tin chung Số lượng: 50 học viên (Chia làm 2 khóa) Hình thức đào tạo: 2 buổi/tuần (12-14 buổi/khóa) Thời gian bắt đầu khóa học dự kiến: 11/2017 và 01/2018 Nội dung khóa đào tạo: Đào tạo về các nghiệp vụ của một nhân viên kiểm thử […]
31/10/2017
nho

Thông báo khóa đào tạo 25 PHP FRESHER của CO-WELL ASIA

CO-WELL ASIA sẽ tổ chức khóa đào tạo 25 PHP FRESHER, cụ thể: Thông tin chung: Số lượng: 25 học viên Hình thức đào tạo: Part-time Thời gian bắt đầu khóa học dự kiến: 01/2018 Nội dung khóa học: Tham gia khóa đào tạo PHP lý thuyết và thực hanh chuyên sâu trong thời gian 2 tháng; Tham gia vào […]