05/07/2018
1trung tam Inter

Trung tâm Internet Việt Nam thông báo tuyển dụng

Trung tâm Internet Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lậptrực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý (bao gồm: đăng ký, cấp, phân bổ, ngừng, tạm ngừng, thu hồi) và thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên Internet ở Việt Nam; thiết lập, quản lý và khai thác Hệ thống máy chủ […]
20/06/2018
thong bao

Thông báo hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông tuần 26 năm 2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo thời gian hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông tuần 26 năm 2018:
18/06/2018
Novaon sua

Tập đoàn Digital Nova on thông báo tuyển dụng

1. Lập trình viên.NET – .NET  Developer * Mô tả công việc: – Xây dựng, quản lý, triển khai các dự án phần mềm và công cụ của công ty; – Phối hợp với nhóm phát triển để lên kế hoạch công việc trong tuần; – Chủ động ước lượng và kiểm soát công việc đã nhận; – Báo cáo […]
18/06/2018
tuyen dung

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam tuyển dụng nghiên cứu viên năm 2018

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông,  thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội […]