Thông báo hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 21 năm 2018

Thong báo hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông tuần 21 năm 2018
17/05/2018
KQTKD
Lễ công bố quyết định Giao nhiệm vụ Phụ trách Khoa Quản trị Kinh doanh 1
18/05/2018

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông vào các chiều ngày thứ 3,5,6 hàng tuần.

Tuy nhiên, trong tuần 21 năm 2018 ( từ ngày 21/05 đến ngày 25/05/2018), theo kế hoạch công tác năm 2018 của Phòng đào tạo, chuyên viên phát bằng đi công tác 03 ngày; từ ngày 21 đến hết ngày 23/05/2018.

Học viện thông báo hoãn lịch phát bằng  lẻ vào chiều thứ 3 ( ngày 22/05/2018 ) tại Cơ sở đào tạo Hà Đông.

Từ ngày 24/05/2018, lịch phát bằng lẻ thực hiện bình thường.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin thông báo để người học biết được.

Trân trọng!

126 lượt xem