Thông báo về việc cấp bằng Tiến sĩ, Đại học – Đợt 2 Tháng 12 năm 2017

Conclusion for time-management – Strategy Prioritize and organize
28/12/2017
nư sinh iteu bieu nho
Sinh viên Học viện nhận giải thưởng “Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2017”
29/12/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp – Đợt 2 Tháng 12 năm 2017 của Học viện cho các Sinh viên có tên sau:

Chi tiết file đính kèm:

http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2017/12/1049.pdf

494 lượt xem