Thông báo về việc cấp bằng Đại học, Cao đẳng – Đợt 1 tháng 12 năm 2017 của Học viện

anh cong truong
10 sinh viên Học viện nhận học bổng Global Problem –Based learning 2017 (gPBL)
06/12/2017
Easy Skills For Exams
07/12/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp  – Đợt 1 Tháng 12 năm 2017 của Học viện cho các Sinh viên có tên sau:

Chi tiết tại file đính kèm:

http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2017/12/TB-980.pdf

708 lượt xem