Thông báo về việc cấp bằng Đại học, Cao đẳng – Đợt 1 tháng 12 năm 2017 của Học viện

[4/12] Hội thảo giới thiệu dự án Marco Polo về tăng cường hợp tác Quốc tế – ĐH Hà Nội
06/12/2017
Easy Skills For Exams
07/12/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp  – Đợt 1 Tháng 12 năm 2017 của Học viện cho các Sinh viên có tên sau:

Chi tiết tại file đính kèm:

http://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2017/12/TB-980.pdf

677 lượt xem