Thông báo tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thông báo tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển
13/07/2018
1
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ký biên bản hợp tác với Học viện Quản trị điện tử (eGA)
14/07/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giới thiệu toàn bộ tài liệu Hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến (của Bộ Giáo dục và Đào tạo) dành cho Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến:

File tài liệu đính kèm: 1.2 HDSD_dieuchinhNV_TS-2018

256 lượt xem