Thông báo Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2017

Businesses in order to , the burkha Girlfriend Easily Towards the Normal Guy
21/10/2017
nho
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông họp bàn các giải pháp về Chính phủ điện tử tại tỉnh Quảng Nam
23/10/2017

Ngày 19/10/2017, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Quyết định số 952/QĐ-HĐTS về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2017.

Thông tin chi tiết xem tại: Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 2 năm 2017

307 lượt xem