Thông báo quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2018

1
Gần 700 sinh viên khối ngành kỹ thuật nhận bằng tốt nghiệp
04/05/2018
giai cau long
Học viện đạt 2 Huy chương đồng tại Giải Cầu lông cán bộ, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện khu vực Hà Nội năm 2018
07/05/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2018.

1QĐ 3601

2 QĐ 3602

3QĐ 3603

4 QĐ 3604

5 QĐ 3605

6QĐ 3606

7QĐ 3607

8QĐ 3608

204 lượt xem