Thông báo Quyết định miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2018

Viện Nghiên cứu phát triển Viettel thông báo tuyển thực tập sinh
03/05/2018
Thông báo quyết định công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2018
03/05/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định  miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ – Đợt 1 năm 2018:

1QĐ 3521

2 QĐ 3522

151 lượt xem