Thông báo quyết định công nhận hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2018

Thông báo Quyết định miễn thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ – Đợt 1 năm 2018
03/05/2018
mime-attachment
Công ty Cổ phần Misa thông báo tuyển dụng
03/05/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách học viên đã hoàn thành chương trình Bổ sung kiến thức dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ  Đợt 1 năm 2018, như sau:

10QĐ 351

9 QĐ 351

8 QĐ 351

7 QĐ 351

145 lượt xem