Thông báo có bằng tốt nghiệp tháng 6 năm 2018

Thông báo tuyển sinh Trình độ Tiến sĩ năm 2018
07/06/2018
thong bao
Thông báo điền thông tin mua Bảo hiểm y tế (đợt cuối)
12/06/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp Tháng 06 năm 2018 của Học viện cho các sinh viên có tên sau:
– Danh sách Sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề (chi tiết kèm theo)

– Danh sách Nghiên cứu sinh  được cấp bằng tốt nghiệp Tiến sĩ (chi tiết kèm theo)

– Danh sách học viên được cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ (chi tiết kèm thèo)

Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố tại mục Tốt nghiệp Văn bằng trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: http://portal.ptit.edu.vn/
Học viện thông báo và đề nghị:

  • Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho các Học viên của cơ sở đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh được biết; xây dựng kế hoạch tổ chức phát bằng cho các học viên và báo cáo Học viện (phòng Đào tạo) trước 01 tuần.
  • Khoa Đào tạo Sau đại học và Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 có trách nhiệm thông báo cho các NCS, Thạc sĩ và Sinh viên của cơ sở đào tạo Hà Nội được biết.
  • NCS, Học viên, Sinh viên của cơ sở đào tạo phía Bắc hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại phòng Phát bằng, tầng 2 nhà A1 vào các buổi chiều thứ 3, 5, 6 hàng tuần.

Danh sách sinh viên Cao đẳng nghề

Danh sách Học viên Tiên sĩ và Thạc sĩ

468 lượt xem