Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học liên thông hệ chính quy năm 2017

tap chi cong nghe thong tin TT
Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông đơn vị bảo trợ truyền thông Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
15/09/2017
nho
Sôi động hội thao chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
15/09/2017

Căn cứ Quyết định  số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việcban hành Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; Căn cứ Thông báo số 653/TB-HĐTSngày 25 tháng 08 năm 2017 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc xét tuyển đại học liên thông hệ chính quy năm 2017; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyểnvào đại học liên thông hệ chính quynăm 2017của Học viện đến hết ngày 18/09/2017:

Địa chỉ liên hệ:

Cơ sở đào tạo Phía Bắc (mã trường BVH): Bộ phận Tuyển sinh VP Giao dịch Một cửa; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Km10, đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.; Điện thoại: 024.33528122, 024.33512252

Cơ sở đào tạo Phía Nam (mã trường BVS): Phòng Đào tạo & KHCN; Học viện Công nghệ BCVT – Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh; Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 08.38297220

293 lượt xem