Thông báo danh sách thí sinh được chấp nhận xét tuyển thẳng vào hệ đại học chính quy của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2018

logo thong bao
Thông báo về việc sơ kết học kỳ 2 năm học 2017-2018
03/07/2018
nho
Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Lào thăm và làm việc tại Học viện
04/07/2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Danh sách thí sinh được chấp nhận xét tuyển thằng vào hệ đại học chính quy  năm 2018 của Học viện:

1TB 4771

2TB 47723TB 4773

4TB 4774

5TB 4775

263 lượt xem